Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X006r_033_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 6r, nr. 33 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Roerende die Marendike.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 117.

Wi Willaem grave etc. maken cond etc. Want wi ende onse land van Hollanda groeten scade ghenomen hebben bi den Lecke dike ende wi ons ende onse land dair ymmer jeghens versekeren willen also verre als wi moghen, zoe ombieden wi u onsen trouwen luden den biscop van Zuden ende heren Symon van Benthen, ende ghebieden also lief als ghi ons hebt dat ghi also vroe als nu dese oist ghedaen es alle die ghene die wonen int land van Woerden van den Marendike nederwairt, in zo wes gherechte dat si wonen, ende sheren lude van Steyne, ghebiet ende comen doit op den Marendike, ende bid der vrouwe van Brederode van onsen weghen dat si alle hare lude dair comen doe, ende des niet en laet; ende doit den Marendike al langhes twe voete hoeghen ende sestien voete breet maken boven op sine kanten, ende na dier brede nederwairt goede dijcscape. Ende wair yemant dies niet doen en wilden, dair willen wi dat ghi also vele toe doet alse dat hi gharne dike. Ende des en wilt niet laten; want braker yet ane, wi soudent ju witen.

Ghegheven Tordrechtb op sente Pieters dach in ghaende oichste int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

a
Holl. B.
b
Tordr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: (Jacob) bisschop van Zuden en heer Simon van Benthem