Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B WO_G_X009r_062_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 398 (groot register Woerden), f. 9r, nr. 62 (na 1336 aug. 22-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Rolof den Rover.

In de marge een kruis. – In de marge, door een contemporaine hand: Rolof de Rovera; R(egistrata).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaem ..grave maken cond ende kennelic allen luden dat wi ghegheven hebben ende gheven Rolof den Rover met desen jeghenwoirdighen brieve twie morghen lands die gheleghen sien in Symon Egghebrechtsb gherechte die ghehieten sien des Bisscops land also als si gheleghen sien, dair gheland es ane die over zide Ghisebrecht van den Boengaerde ende Roelof Rover an die neder side zelve, wilke twie morghen gheleghen sien in den kerspel van Lintscoten, die ons ane comen sien ende versumet worden in dijcrechte bi des heren tide van Wourden, ende verlenen hem die voirseyde twie morghen lands te houden van ons ende van onsen nacomelinghen ten rechten lene.

In orconde etc. Ghegheven in die Haghe op den Palmen avonde int jair ons Heren Mo CCCo vive ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per Willelmusc camerarius.

a
Rou’ B.
b
Egghebr. B.
c
Will. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Roelof de Rover