Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X002v_006_1 C ZE_K_X002v_006_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 2v, nr. 6 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Den commenduyr van sint Jans tUtrechta etc.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 2v, nr. 6 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 180; Muller, Reg. Hann., p. 71, ad 19 maart (‘Zaterdag na S. Gregorius’).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

b Willaemc grave van Henegouwend etc. maken cond allen ludene dat wi ghegheven hebben ende gheven onsen gheesteliken vader den bisscop van Zuden, commander tUtrechtf ende in Zelandg van sinte Jans huze, hem ende sinen nacomelinghen commanderen van den huze voers., den waerf die gheleghen es in Middelburch bi den boemgaerde die wi hem hier te voren ghegheven hebben, eerflike te blivene den waerf voernoemd metter grafte die daer omme gaet sinen vrien wille mede te doene.

In orkonde desen brieveh etc. Ghegheven int jaer ons Heren M CCC ende zestiene des zaterdaghes voer sinte Gregoriisi daghe.

a
tUtr. B.
b
hier Wi C.
c
Will. C.
d
Heneg. B; van Henegouwen ontbr. C.
e
etc. i.p.v. allen luden C.
f
toit Utr. C.
g
Zeeland C.
h
b’ve B.
i
Gregoris C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de bisschop van Zuden, commandeur van de Johannieters in Utrecht en Zeeland