Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X018r_030_1 ZE_G_X018v_030_2 ZE_G_X019r_030_3 ZE_G_X019v_030_4 C ZE_K_X016v_030_1 ZE_K_X017r_030_2 ZE_K_X017v_030_3 ZE_K_X018r_030_4

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 18r-19v, nr. 29 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Zyericxee.

In de marge, door een andere hand: Zierixee. – In de marge, ter hoogte van artikel 54, een kruis.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 16v-18r, nr. 29 (wrs. 1329 dec.-1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

burgers van Zierikzee.

Editie/regest: OHZ II, p. 372-391, nr. 738.

In beide afschriften ontbreekt aan het einde de datering, welke uit andere bronnen wel bekend is.

Hier wordt alleen de inhoudstafel op de keur afgedrukt, die in de editie in OHZ ontbreekt. De nummering van de items in deze tafel komt overigens niet overeen met die van de artikelen in de keur zelf in genoemde editie (maar grotendeels wel met de markeringen in het register). De nummering is in beide registers secundair vóór de titels geschreven.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

I. Van porters, waer si varen of sijn.

II. Van dat portersa te mesprise ghescietb.

III. Van leempten.

IIII. Van wontene.

V. Van werpene of van stekene.

VI. Van kniven.

VII. Van vechtene met potten.

VIII. Van vrede te eeschene.

IX. Van vrede te ghevene.

X. Van die lachterd scepenen.

XI. Van dat porters sullen sijn onder een gherechte.

XII. Van scependoeme.

XIII. Van scoutaten ende van scepenen.

XIIII. Van banne.

XV. Van vechtene.

XVI. Van verbannene.

XVII. Van vermane scepenen.

XVIII. Van porters te achternec.

XIX. Van die lachtert enen scepene.

XX. Van die die chore breect.

XXI. Van vechtene tuschen die scepenen.

XXII. Van doetslaghe van scepenen.

XXIII. Van wine.

XXIIII. Van campe jeghens porters.

XXV. Die porters sullen sijn in die bescermte onser vriheit.

XXVI. Van doetslaghe.

XXVII. Van claghene.

XXVIII. Van beclaghene binnen der chore.d

XXIX. Van wapine te draghene.

XXX. Van orconden te segghene.

XXXI. Van dat ghesciet benachte.

XXXII. Van crachte.

XXXIII. Van zekerheden.

XXXIIII. Van neder te slane.e

XXXV. Van crankene.

XXXVI. Van lidene dore die pord.

XXXVII. Van ghiften.

XXXVIII. Van wapine te leene.

XXXIX. Van wesekijns goede.

XL. Van vechtene jeghens onse porters.

XLI. Van der clocke te ludene.

XLII. Van mesdaden.

XLIII. Van heren te kiesene.

XLIIII. Van stride.

XLV. Van pandenef.

XLVI. Van brande in de pord.

XLVII. Van mordbrande.

XLVIII. Van die scepene weder seghet.

XLIX. Van viere te bewaerne.

L. Van bi den recht te stane.

LI. Van te varne met den rechter.

LII. Van rade der scepenen ende des baeliuwes.

a
de laatste letter in tweede instantie tussengeschreven B.
b
verbeterd uit stiet B.
c
r bovengeschreven B.
d
nummer en titel geschreven over de uitgeveegde tekst Van claghene C.
e
nummer en titel geschreven over de uitgeveegde tekst Van neder te slane C.
f
de eerste e uit i B.
Oorkonder: graaf Willem II, rooms-koning
Destinataris: burgers van Zierikzee