Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X029v_065_1 C ZE_K_X032v_065_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 29v, nr. 66 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.

Een streep door het begin van de tekst. — In de marge: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 32v, nr. 65 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

Vgl. de voorafgaande oorkonde nr. ZE 64 in het register, alsmede nr. ZE 252.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond allen luden dat Gheretc Alewijns sone van Leyden, onse knape, bi onsen goeddenken ghemaect hevet Machtilded sinen wive, Arnouds dochter, tote harer lijftochte die helfte van zestien ghemete lands die hi hevet in Oude Hughelijns sand ende die hi van ons te liene houdete; wilke lijftochte voerscreven wi f der voerseyder Machtildeg verlien met dese brieve, ende ghelovense daer in te houden als wi sculdich sien te doen.

In orkonde etc. Ghegheven tote Berghen in Henegouwenh op sinte Agnieten dach int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

i Per dominum comitem, Willaemj camerlinck et alios.

a
Will'm B; Willem C.
b
Heneg. B; Heynegh. (de y bovengeschreven, lezing ervan onzeker) C.
c
Gheraerd C.
d
Machtelde C.
e
houde met ou verbeterd uit iets anders C.
f
hier drie letters (de eerste een d) uitgekrabd C.
g
Machtelde C.
h
Heneg. B; Heynegouwen C.
i
hier C.
j
Will'm B; Will. C.
k
camerarium C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz. uit Leiden, knaap, en zijn echtgenote Machteld Arnoudsdr.