Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X031r_076_1 C ZE_K_X034v_076_1 ZE_K_X036v_076_1 ZE_K_X037r_076_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 31r, nr. 77 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Here Gillis van Everingena.

In de marge een moeilijk leesbare aantekening door een andere, iets latere hand.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 34v, nr. 76, en f. 36v-37r, nr. 82h (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 94.

Vgl. nr. ZE 79 hierna in het register, waar de oorkonde die hier wordt samengevat in extenso staat afgeschreven.

 

De onderstaande tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Item hevet mijn here bi sire lettre heren Gillizeb van Cruninghec ghesceyden vand Bonottene dou Pontf ende Thonijsg den Lombaerder alse van dat zi op hem te segghen hadden van scoude meth brieven ende van coste dier op ghegaen was, in deser manieren dat haer Gillijsi den Lombaerden voers. betalen sal nu te Beloken Paeskenj enen brief van eenk ende twintich pond groten dien si hebben, ende tote sint Jans misse midzomerl naistcomende drie pond grote voer horen cost ende enen brief van tien pond groten, ende daer mede alle dadinghe quite. Ende hair Gillijsm voers. hevet hem voir minen here ende voer sine manne verwilcoerd waer dat hi niet en betaelde telkenn daghe voerscreven, dat mijns heren rentemeyster, jof die mijn here wilde, souden vareno in sherenp Gillijs voerscreven goed ende dat vercoepen des ghancsq dat ghaen mochte, alsoe langhe wentr si betailt waren.

Hier over waren hair Jan van Cruninghe, hair Daniel van der Merewedes, Maude Symons sone, Willaemt Jans sone, Mathijs Renghaersu sone, Gillijs Boudijsv sone, Bollaerdw Bollaerdsx soney, Jan Henrixz sone ende Jan sheren Niclays sone. Ghegheven in Middelburcha' des manendaghes na Palmen sonnen dach int jaer van XXo.

[Dienstaantekening:]

b' Per dominumc' comitem, dominum Zudensemd', dominum de Middelburche', magistrum Iohannemf' de Florenciag', Willaemh' camerlinci' et alios.

a
Evering. B.
b
Gillise CC'.
c
de eerste letter gecorrigeerd uit e B.
d
ontbr. C'.
e
de eerste n onzeker B; Benotē C; Benotoe, de letters toe onzeker C'.
f
Douponc, de eerste o uit iets anders C.
g
Tonijs CC'.
h
van en met er later bovengeschreven C'.
i
Gillis C'.
j
26 april.
k
en, door radering verbeterd uit enē C.
l
24 juni.
m
hairGillijs met de woorden gescheiden door middel van een verticale streep B.
n
bovengeschreven C'.
o
waren met de eerste letter door middel van radering van de eerste haal gecorrigeerd tot v C'.
p
theren C'.
q
ghants B; tghats C'.
r
want CC'.
s
Me'wede B.
t
Will'm B; Will. CC'.
u
Renghers CC'.
v
Boudijns CC', maar met drie accenten op de vier stokken na de d C.
w
Bollaed C'.
x
de o gecorrigeerd C; Bellaerds? C'.
y
f. C'.
z
Heynrix C'.
a'
Middelb. BCC'.
b'
hier C.
c'
ontbr. C'.
d'
Zuden. BCC'.
e'
Middelb. B; Midd. CC'.
f'
Io BCC'.
g'
Florena BCC'.
h'
Will'm B; Wilh. C; Wlh. C'.
i'
camerlinken C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de Lombarden Benoit de Ponte en Antonis