Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X031v_078_1 C ZE_K_X034v_078_1 ZE_K_X035r_078_2 ZE_K_X037r_078_1 ZE_K_X037v_078_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 31v, nr. 79 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Idem.a

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 34v-35r, nr. 78, en f. 37r-37v, nr. 82k (doorgestreept) (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

In de ondermarge van f. 34v de custode: ¶ Heren Gillijs van der Oistkerke.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 235, ad 1320 april 1.

Deze tekst is in C twee maal gekopieerd, de tweede maal temidden van een reeks per ongeluk gedubbelde afschriften, welke naderhand werden doorgestreept. Zie de kopnoot bij nr. ZE 83. – In de onderstaande editie worden de variante lezingen van de doorgestreepte versie geannoteerd met het sigle C'.

Vgl. nr. ZE 77.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesen, wi Clays van der Merewedeb ende Hughe die Monic, Symon veren Beelen soens kindere, saluyt ende kennesse der c waerheyt. Wi maken cond ende kenlic allen luden dat wi ons verbonden ende verwilcoird hebben ende gheloiftd bi onser trouwen voir ons ende voir onse nacomelinghen dat wie nimmer meer werken noch misdoen en sullen noch ons zaten zullen te misdoene in rade noch in dade met ghienen listf jeghens enen hoghen ende enen moghenden prenche, onsen lieven ende gherechten here heren Willameg grave van Henegouwenh, van Hollandi, van Zellandj ende here van Vriesland, ende sinen nacomelinghen. Ende waer dat wi jof onse nacomelinghe immermeer misdeden in enighen pointe voirs. jeghens onsen lievenk here l ende sinen nacomelinghenm voerscreven jof jeghens zine heerlicheyd, ende hi dat zelve ter waerheyt ondervinden mochte, soe hadden wi jeghens hem verboird lijf ende goed; ende dat zal staen tote sijns zelves proevene, bi wien hi wille.

Ende omme die merern vestenesse dat wi ons aldus verbonden ende verwilkoird hebben, zoe bidden wio edelen ende besceyden ludenp heren Daniel van der Merewedeq, heren Janr van der Dussen, heren Niclayse van ders Merewedet, heren Gillijs van der Oistkerkeu, ridders, Janne van Stienland ende Jacob Gheroncsv sone, knapen, wes maghe dat wi sien, dat si desen brief mid ons bezeghelen willen. Ende wi Daniel, Jan, Clays w, Gillijs, ridders voernoemd, Jan en Jacob, knapen voerscreven, omme versoec ende bede van Claysx ende Hughen Symon veren Beelen soens kindere, onse maghe voernoemt, hebben desen brief te kennesse met hem bezeghelty. Dat was ghedaen tote Middelburchz des dinxendaghes voir Paeschena' int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem, dominum Zudensemb', abbatem de Middelburchc', Symonemd' de Bentene', Gherardumf' de Raphorstg', Danielemh' de Merewedei', milites, Willelmumj' camerlinc et alios.

a
nl. Nicolaas van der Merwede en Hugo de Monnik, genoemd in het opschrift boven het voorafgaande nr. ZE 77 B.
b
Mereweden C'.
c
hier der herhaald, doorgestreept C.
d
gheleist C'.
e
datwi, met de woorden gescheiden door een verticale streep B.
f
liest, de e geëxpungeerd C'.
g
Will. BC; de passage ende enen moghenden ... Willame door een andere hand bovengeschreven BC (deze corrigerende handen in B en C zijn niet identiek); deze passage ontbr. C'.
h
Heneg. BC'; Heyneg. C.
i
Holl. BC'.
j
Zell. B; Zeell. C; Zeland C'.
k
bovengeschreven C'.
l
hier voir doorgestreept C'.
m
in dit woord en op plaatsen hieronder is om genaaide scheuren in het perkament heen geschreven C'.
n
de eind-r in tweede instantie tussengeschreven BC; d.m.v. twee verticale streepjes van het volgende woord gescheiden B.
o
ontbr. C'.
p
volgorde edelen luden ende besceyden B.
q
Me’wede B.
r
Janne CC'.
s
de C.
t
Me’wede BC'; na de eind-e een uitgeveegde n C.
u
Oistkerken C'.
v
de o gecorrigeerd C.
w
hier sone doorgestreept C.
x
na de (lange) s een uitgeveegde e C.
y
bezeghel C'.
z
Middelb. BC'.
a'
des dinxendaghes voir Paesdach aan het slot, na het jaartal CC'.
b'
Zuden. BC; Zud. C'.
c'
Middlb. B; Middelb. CC'.
d'
Sy. BC'; Si met erachter nog de letter uitgeveegd C.
e'
Benthen C; Benthē C'.
f'
Ghe. B; Gher. CC'.
g'
Raph. B; Raporst CC'.
h'
Daniel. C; Daniel C'.
i'
Me’wede B.
j'
Will’m B; Wilh. CC'.
Oorkonder: Nicolaas van der Merwede en Hugo de Monnik, kinderen van Simon vrouw Belenz.