Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X033v_091_1 ZE_G_X034r_091_2 C ZE_K_X040r_091_1 ZE_K_X040v_091_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 33v-34r, nr. 93 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Seggen tuysschen her Henric van Everingen ende vrou Adelisse sinen wive.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 40r-40v, nr. 90 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 95.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken cond etc. dat wi een zegghen gheseyt hebben tusken heren Heynricc van Everinghen ende veren Adelisen sinen wive, dat es te wetene dat hair Henric voers. veren Adelisen sinen wive voernomd doen betalen zal tote hore noturste behoefd vijf ende dertich scellingen groter Tornoisene sjaers, die ene helfte te betalen tote sinte Jans daghe middezomerf die naist comet ende die ander helfte te middewinterg daer h naist comende; ende voirt van jare te jare tote Kersavondi zal hi hoir betalen also langhe als si van hem es vijf ende dertich scellingen groter Tornoisenj, sonder arghelist. Voirt soe gheven wi hoir tote horer noturste behoefk vijf scellingen groter Tornoisenl sjaers, die hoir m onse rentemeyster van Zeellandn betalen zal van onsen weghen jaerlix te middewinter; ende onbieden onsen rentemeyster van Zellando die nu es jof hier na wesen zal dat hi hoir dese vijf scellingen groter Tornoisenp q betale telken middewinter also langhe als si van heren Henric van Everinghe horen manne wesen sal. Voird waer dat zake dat hair Heynricr voirs. dese vijfs ende dertich scellingen groter Tornoisent niet en ghaveu jaerlix tenv daghe alse voirs. es, soe es hier of borghe Arnoud van Sconghenw, diet voir ons wilkoirt hevet hoir te voldoen van desen jaerlix renten op al sijn goet; ende dede hi des niet, soe onbieden wi ende bevelen onsen rentemeyster van Zellandx die nu es jof hier na weseny sal dat hi van Arnouds goede voirs. alsoe velez vercope als men hoir sculdich zal wesen ende after staen zal van horen jaerlixen renten voers. Voird waer dat zake dat hair Henric voers. veren Adelisen sine wive weder met hem name, soe warena' dese voirseyde renten quite alsoe langhe als zi mit hem bleve ende niet langher, sonder arghenlist.

Inb' orkonde etc.c' Ghegheven ind' Middelburche' des donresdaghes na Paesdach int jaer ons Heren M CCC endef' een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Perg' dominum Zudensemh', Middelburchi', Voirnej', Symonemk' de Bentheml', Gherardumm' de Raphorstn', Iohannemo' de Cruninghep', Danielemq' de Mereweder', milites, et alios.

a
Will'm B.
b
Heneg. B; van Henegouwen ontbr. C.
c
Henric C.
d
na de f een t geradeerd C.
e
Tor. BC.
f
24 juni.
g
25 december.
h
hier na C.
i
24 december.
j
Tor. BC.
k
de tweede e bovengeschreven B.
l
Tor. BC.
m
hier hore, doorgestreept C.
n
Zeell. B; Zeland C.
o
Zell. B; Zeland C.
p
Tor. BC.
q
hier sjaers C.
r
Henric C.
s
wijf C.
t
Tor. BC.
u
enghave aaneengeschreven en vervolgens gescheiden d.m.v. een verticale streep B.
v
tan C.
w
of Scenghen B.
x
Zell. BC.
y
comen C.
z
wele C.
a'
soe waren door andere hand bovengeschreven C.
b'
na de n een t geradeerd B.
c'
etc. ontbr. C.
d'
ontbr. C.
e'
Midddelb. BC.
f'
doorgestreept C.
g'
de eerste letter verdwenen in de vouw, evenals delen van enkele letters hierna C.
h'
Zuden. B; Zud. C.
i'
Midd. BC.
j'
Voerne, bovengeschreven C.
k'
Sy BC.
l'
Bent. B; Benth'n (de laatste letter onzeker) C.
m'
Ghe B; Ge. C.
n'
Raph. B; Raporst C.
o'
Io BC.
p'
lezing onzeker B.
q'
Da B; Da. C.
r'
Me'wede BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Adelise, echtgenote van heer Hendrik van Everingen