Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X041r_138_1 C ZE_K_X050r_138_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 41r, nr. 140 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Huge Gruys.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 50r, nr. 135 (wrs. 3e decennium 14e eeuw, naar A).

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond allen luden dat wi onsen goeden vrient Hughec Gruysd ghegheven hebben toit sinen live vijchtich ghemete scotvrijs in onse jaerbede, ende ombieden onsen rentemeester van Zeelande die nu es of hier na wesen zal dat hise hem gheve jof uyt reke, so wilc tijd dat onse jaerbede voirscreven verscinet; ende na siere doet zo zullen dese vijchtich ghemete scot vrijsf voirs. vriliken weder an ons comen.

In oirkonde desen brieve etc. Ghegheven tote Zeerixeeg des anders daghes na sente Ponsekiansh daghe int jaer ons Heren M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemi, abbatem de Middelburchj et alios.k

a
Heynn. B; Heyn. C.
b
hier van Holl. C.
c
de kapitaal H verbeterd uit de letters la B.
d
verbeterd uit Contitys (met aan het begin het afkortingsteken voor con) C.
e
Zeel. B.
f
vries boven de regel toegevoegd C.
g
Zierixee C.
h
Ponsekiaens C.
i
Zuden. B.
j
Midd. B.
k
de dienstaantekening ontbr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Gruys