Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X043v_155_1 C ZE_K_X053v_155_1 ZE_K_X054r_155_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 43v, nr. 157 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Jan sheren Airnouts z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 53v-54r, nr. 152 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Opschrift:

Ziericxee.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 291.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaem grave van Heynnegouwena b etc. maken cond etc. dat wi c onsen lieven ende ghetrouwen poirtere van Zeerixeed Jane sheren Arnouds sone, onsen knape, orlof ghegheven hebben ende gheven te panden op die van der poirt van Ghent, f op die van den Vier Ambochteng, omme sine scade te verhalen die hem Hughe Prisebier ende sine helpers ghedaen hebben; ende so wad dat hi panden sal op die van Ghent ende vanh den Vier Ambochten voers., ist goed jof sinti lieden, dat sal hi houden inj ghewarder hant toit dier tijd toe dat hi sine scade gheheeliken ende al weder hebbe. Voert gheven wi hem orlof ende macht van onsen weghen ute onser poirt van Zeerixeek te vaernel mit sinen vrienden ende helpers ghewapender hant ende weder te keeren, jof te senden van sinen weghen van sinen vrienden zo waneer hi wille toit sinen goed denken om sine scade voers. te verhalen. Ende dese pandinghe zal gheduren toit dat hi sine scade verhaelt hevet, sonder archlist.

In orkonde dese brieve etc. Ghegheven des vridaghes na Ascencien dach int jaer ons Heren dusent drie hondert twe ende twintichm.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemn, abbatem de Middelburch et alios.

a
Heynn. B; Heneg. C.
b
hier van Holl. B.
c
hier drie of vier letters geradeerd C.
d
Zierixee C.
e
Janne C.
f
hier ontbreekt mogelijk het woord ende BC.
g
Ambochte C.
h
op B.
i
sient C.
j
boven de regel toegevoegd B.
k
Zierixee C.
l
varen, de v verbeterd uit w door radering van de eerste haal C.
m
volgorde: int jaer ons Heren dusent drie hondert twie ende twintich des vridaghes na Ascencien dach C.
n
Zuden. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan heer Arnoudsz., poorter van Zierikzee, knaap