Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X046r_175_1 C ZE_K_X057r_175_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 46r, nr. 177 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Jan Willems z. van Bairsdorp.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 57r, nr. 172 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 112.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave b etc. maken cond etc. Want Jan Willaemsc f.d van Bairsdorpe hier te voren bi den consente van den heren van Sentef Pieters tUtrechtg Clarissen Gillish Condebarensi dochter, sinen wive, makede hare duarie ende hare lijftocht op al die tiende die hi op die tijd helt van den heren van Sente Pieters voerscreven legghende in den Oist hoecj van Walgherenk, ende wi seder die tijd alsulc recht alse die heren van Sente Pieters voerscreven hadden an den tiendel an ons ghelossetm hebben, so hebben wi Clarissen voerscreven behouden elken anderen sijns rechts ontrumet ende verleent hare duarie ende lijftochte op die voerscreven tienden in alre manieren als die opene letteren houden die sire of heeft beseghelt mit des capittels seghel van Sente Pieters tUtrechtn voerscreven, ende daer bi sal si ons daer of jaerlix te pachte gheven neghen tien dalf scellinghe ende tien penninghe Hollandso, te sulken termine ende in alre manieren als anders onse lude tiende pacht sculdich sien te gheven; ende alle stucken voerscreven sonder archlist.

In orkonde p etc. Ghegheven in Middelburch op denq Witten donresdachr int jaer ons Heren M CCCo twe ende twintich.

[Dienstaantekening:]

[Per]s dominum, abbatem, Voernet, [C]runingheu, Cats, Reymerswalev, Mere[w]edew, milites, Gillisx Boudijnsy f., Jan Wissen [f.]z, Bollarda' et alios.

a
Will. C.
b
hier van Heneg. van Holl. C.
c
Will's B.
d
sone C.
e
Baersdorp C.
f
Sinte C; deze variant wordt hierna niet meer aangegeven.
g
tUtr. B.
h
Gillijs C.
i
of Coudebarens BC.
j
Oist hoic C.
k
Walgh'en B; Walchgh'en C.
l
tienden C.
m
ghelossent C.
n
tUtr. B.
o
Holl. BC.
p
hier desen brieve C.
q
des i.p.v. op den C.
r
donresdaghes C.
s
het woord verdwenen in de vouw, evenals enkele volgende letters in de dienstaantekening B.
t
Vorne C.
u
Cruningh. C.
v
ontbr. B; Reym'swale C.
w
M'e[w]ede B.
x
Gill. C.
y
[Bou]d. B; Boud. C.
z
sone C.
a'
lezing onzeker B; Bolld C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Willemsz. van Baarsdorp en zijn echtgenote Clarissa Gilles Coudebarensdr.