Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X046v_178_1 C ZE_K_X057v_178_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 46v, nr. 180 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Jan Wissen z. ende Symon Heynen z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 57v, nr. 175 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 113.

Met verhevenen van land kan zowel worden bedoeld het schotbaar maken ervan als, in Zeeland, het verdelen van de dijk erover; MNW s.v. 'verhevenen' en 'verhevinge'. Gezien de genoemde landmeter lijkt de tweede betekenis hier het meest waarschijnlijk.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave b etc. maken cond etc. dat wi Jan Wissen sone onsen bailiu van Zeerixec ende Symon Heynen sone bevolen hebben dat ambocht van Zuytlandd te doen verhevenen bi den clerken ende bi den lantmeteree, ende so wad si daer toe doen dat sullen wi vast ende ghestade houden; ende ombieden allen onsen mannen van Zuytlandf dat si hem hier in ghehorich ende ghehulpich wesen, ende des niet en laten.

Ghegheven in Middelburchg des anders daghes na Paeschen int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per balivum de Zeerixeeh.

a
Will. C.
b
hier van Heneg. van Holl. C.
c
Zierixee C.
d
Zuydland C.
e
de letters te door andere hand boven het woord toegevoegd B; land meter C.
f
Zuydland C.
g
Middelb. B.
h
Zierixee C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Wissenz. baljuw van Zierikzee en Simon Heinenz.