Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZE_G_X048r_191_1 C ZE_K_X059v_191_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 48r, nr. 191 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 3, naar A).
Opschrift:

Vijff Ambochten in Walcherena.

Het volgnummer bij deze oorkonde is per ongeluk naast de notitie onder het voorafgaande nr. ZE 190 geschreven.

C: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 59v, nr. 188 (wrs. 1333 apr. 9-1334 juni 23, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 307.

De strekking van het aan de wateringgraaf verleende recht is niet geheel duidelijk

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Heynnegouwenc d etc. maken cond allen luden. Want wi enen wateringrave gheset ende bevolen hebben die Vijf Ambochtee in Walchgherenf te bedriven alse van haren diken ende van haren slusen die si ghemeenlike hebben in onsen lande voirs., so hebben wi hem macht ghegheven ende gheven dat nyemant die Vijf Ambochteg voirs. becommeren sal van haren diken noch van haren slusen vorder dan men enen man becommeren mochte jof hi in boeten jof in banne ware ghevallen van dike jof van slusen; durende tote onsen weder segghen.

In orkonde desen brieve etc. Ghegheven in Middelburchh op den Paeschavonde int jaer ons Heren M CCC drie ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum abbatem.

a
Walch'en B.
b
Will. C.
c
Heynn. B; Heneg. C.
d
hier van Holl. C.
e
Ambochten C.
f
Walchgh'en BC.
g
Ambochten C.
h
Midd. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: wateringgraaf van de Vijf Ambachten