Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X065v_226_1 B ZE_G_X052v_226_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 65v, nr. 223 (ca. half oktober 1323, naar onbekend voorbeeld).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 52v, nr. 226 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Her Jan van Arscot.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., 65.

Omdat de tekst samen met de voorafgaande nrs. ZE 224-225 zonder onderbreking door een en dezelfde kopiist is geregistreerd in A, zal deze oorkonde op of kort na 14 oktober 1323 in dat register zijn opgetekend, zijnde de datum van nr. 224.

Willaemb gravec van Henegouwend etc. ombieden ju scoutete ende scepenen van Poirtvliete dat ghi heren Jans land van Arscot, dat ons eyghen es ende zijn lien, dat in Mallant is gheleghen binnen onsen vrien ambochte, onghemoit ende met rusten laet van scote ende van coste dat ghi van den lande hebben wilt, want tland voirs. vri es ende ghien scot sculdich en es; ende willen dat ghi daer toe niet en doet, want ghire ghien recht an f hebbet.

Ghegheven tote Zierixeg des saterdaghes op den meye dach int jaer ons Heren Mo CCCo ende sestiene.

a
Zeel. A.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
e
Portvliet B.
f
hier toe, doorgestreept B.
g
Zierixzee B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: heer Jan van Aarschot