Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X068r_244_1 B ZE_G_X054v_244_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 68r, nr. 242 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 54v, nr. 244 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Symon Jans z.

Een streep door het begin van de tekst.

Wi Willaemb gravec etc. maken cond allen luden dat wi gheoerloft hebben ende oerloven met dezen brieve Symon Jans zone van Overbordene te vaerne ende te keeren met alsulken goide als hem toe behoert ende sijns selves es, al onze land doere sonder eneghe tolne daer of te ghevene. Dit sal gheduren tonzen wedersegghen.

In orkonde etc. Ghegheven tote Middelburchd sabbato post Luce annoe XXIIIo.

a
Zeel. (grotendeels weggesleten) A.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Midd. A; Middelb. B.
e
des saterdaghes na sinte Lucas dach int jair i.p.v. sabbato post Luce anno B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon Jansz. van Overbordene