Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X069v_252_1 B ZE_G_X055v_252_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 69v, nr. 249 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: R(egistrata). – Eronder, door een derde hand: Zeelanda.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 55v, nr. 252 (wrs. 1336 mrt. 14-ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Gerijt Aelwijns z.

In de marge: Nota.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 125.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. de nrs. ZE 64 en 65.

Wi Willaemb gravec van Henegouwend ende van Hollande maken cond allen luden dat wi Gheredef Alewijns zone van Leyden, onsen trouwen clerc, oerlof hebben ghegheven te vercoepen te vrien eyghen die zestien ghemete lands legghende in Oude Hughelijns zand die hi van ons te leene plach te houden, also als hem onze rentemeister van Zeellandg van onzen weghen bewijst hadde, als over gheld dat hi gheliend hadde; ende zoe wie datse coepet dien h gheven wi den eyghendom daer of met dezen brieve, ende ghelovense hem te waren als men een eyghen sculdich es te waren.

In orkonde etc. Ghegheven Tordrechti des vrijndaghes na Dertienj dach int jaer vank XXIIIo.

 

Notal Ende hier bi zal Gheretm n alzo veel o ghelts als hi van den lande ontfaen salp q weder legghenr an eyghen erves in Hollandt ende ons op draghen, u ende van ons weder ontfaen v te liene w te houden in zulken manieren als hi dit van ons houd.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Mathisex Rengersy f.z.

a
Zeel. A.
b
Will. B.
c
..grave B.
d
Heneg. A.
e
Holl. A; etc. i.p.v. van Henegouwen ende van Holland B.
f
Gher'de B.
g
Zeell. AB.
h
hier dien herhaald A.
i
Tordr. AB.
j
de tweede letter gecorrigeerd uit een rechte stok A; Dortienden B.
k
ontbr. B.
l
in de marge vóór de volgende aantekening AB.
m
Gher. AB.
n
hier van, doorgestreept A.
o
hier land, doorgestreept A.
p
boven de regel toegevoegd A.
q
hier legghen, doorgestreept A.
r
volgorde ligghen weder B.
s
verbeterd uit lande A.
t
Holl. AB; ervóór Noird, doorgestreept A.
u
hier ende, doorgestreept A.
v
hier in zulke, doorgestreept A.
w
hier een of twee uitgeveegde letters A.
x
Mathiam B.
y
Reng's A; Renghers B.
z
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gerard Alewijnsz. van Leiden, grafelijke klerk