Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X074v_291_1 B ZE_G_X060v_291_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 74v, nr. 286bis (primaire registratie).

Deze notitie heeft geen volgnummer in het register.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 60v, nr. 289bis (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

Deze notitie heeft geen volgnummer in het register.

Deze notitie volgt direct op nr. ZE 290, en verwijst derhalve naar de aldaar genoemde namen van oorkonder, kinderen en dag van uitvaardiging.

Item hevet mijn here bevolen die mombaerscappe van desen kindere joncfrouwe Aechtena Henricb Hughen soens wedewe met sinen opene brieve, die ghegheven was up den selven dach, ter tijt toe dat die kindere vors. tote haren daghen ghecomen sijn.

a
Achten B.
b
Heynric B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Geertruid, Maria en Margriet, dochters van Jan Geroncsz. van Overbordene