Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X076r_301_1 B ZE_G_X061v_301_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 76r, nr. 298b (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 61v, nr. 298[bis] (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).

De notite volgt zonder spatie op het voorafgaande nr. ZE 300, en heeft in het register geen eigen volgnummer gekregen.

Deze ongedateerde notitie zal zijn geregistreerd tussen 1 november 1324 en 26 februari 1325 (in het register nrs. ZE 300 erboven resp. 303 erna); dat zijn derhalve de zekere datum ante quem en de vermoedelijke datum post quem van de hier opgetekende rechtshandeling. Het is overigens de vraag of genoemde handeling, die wel leengoed zal hebben betroffen, ooit is neergelegd in een (grafelijke) oorkonde.

Symon Jacopsa sone van Zabbingheb hevet verdinghet van Pieter Lems soens doet, ende Jan c Henrixd soen daer of ghenoeghe daen.

a
Jacobs B.
b
Zabbingh. AB; van Zabbinghe boven de regel toegevoegd A.
c
hier een geradeerde letter AB.
d
Heynr. B.
Oorkonder: Simon Jacobsz. van Sabbinge
Destinataris: Jan Hendriksz.