Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X082r_345_1 B ZE_G_X065v_345_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 82r, nr. 352 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 65v, nr. 339 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Hannijn van Kissele.

Wi Willem grave etc. maken cont allen luden dat wi bi Jan Henrixa sone, onsen rentemeester Bewestersceltb in Zelandc, vercocht hebben Hannijn van Kissele alsulc goit als ons ane quam d van Pieter van Kisselle sinen brodere, die hem zelven f verdarfg, om vive ende viertich scellinghe grote daer hi onsen rentemeester vors. of voldaen hevet; ende dat goit gheloven wi hem te waren met desen brieve.

Ghegheven in Middelburchh des donresdaghes na sente Katerineni dach int jaer j XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per Jan Heynrixk f. receptorem.

a
Henr. A; Heynr. B.
b
Bewest'scelt AB.
c
Zel. A; Zeel. B.
d
hier van Pieter, doorgestreept A.
e
sinen broder boven de regel toegevoegd A.
f
hier verdranc, doorgestreept A.
g
v' over de geradeerde letters be B.
h
Midd. AB.
i
Kat'inen A; Katherinen B.
j
hier ons Heren Mo CCCo B.
k
Heynr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hannin van Kessel