Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X084r_359_1 B ZE_G_X067r_359_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 84r, nr. 366 (primaire registratie).

Onder de tekst, door andere hand: Concordatus est.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 67r, nr. 352 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jonfrou Margrietea Hugen Wreden wijff.

Onder de tekst in de marge, door andere hand: Concordatus.

Wi Willemb grave c etc. maken cont allen ludend dat Hughe Wrede, onse knape, bi onsen goidenken ghemaket hevet joncfrou Margrietene sinen wive tote hare lijftochte sinen tiende die hi cochte jeghens Pieter Bruys f., legghende tote Seren Arntskercf, up dat Zand van Arnemudeng ende in Avezand, die groet es jeghens vijftalf mete, item den tiende die hi cofte jeghens Pieter Colinsh sone sinen broder, legghende tote Seren Arnts kerci ende groet es jeghens vierdalf ghemete; ende in deser tiende ende lijftocht gheloven wise te houden alse recht es na zede ende constumej van onsen lande van Zeelandk, behouden ons ons rechts.

In orconde etc. Ghegheven tote Zirixeel des woensdaghes na sente Nyclaysm dach int jaer XXVo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem personaliter.

a
M'griete B.
b
Will. B.
c
hier van Heyn. B.
d
etc. i.p.v. cont allen luden B.
e
M'grieten AB.
f
S'en Arntsk'c A; tsH'en Arnouds kerke B.
g
Aernemuden B.
h
Colijns B.
i
S'en Arnts k'c A; tsH'en Arnoudk'ke B.
j
9stume A; cōstume B.
k
Zeel. A.
l
Zir. A; Zier. B.
m
la verbeterd uit h A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hugo Wrede, knaap, en zijn echtgenote jonkvrouw Margareta