Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X085r_375_1 B ZE_G_X068v_375_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 85r, nr. 381 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 68v, nr. 367 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Wissen z.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 384.

In de verwijzing in Muller, Reg. Hann., p. 149 (nr. 1 van 28 maart), lijkt deze oorkonde te zijn verward met nr. ZE 372.

Wi Willema grave b etc. ombieden u Jan Wissen sone, onsen bailiu van Zierixeec ende rentemeester van Beoistersceltd in Zeellande, dat ghi van onsen weghen u hand slaet ane alle dien lande dat Lizebetthenf Marien dochter toe behoirt die Heinricg des Haix sone ontfoerdeh hadde, ende dat noten doet met slands coste ende die note in behoudenre hand hout ter tijd toe dat wire u ander stucken of ombieden; ende des en laet niet.

Ghegheven in die Haghe des vridaghes na Paescdach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem.

a
Will. A.
b
hier van Heynn. B.
c
Zier. A.
d
Beoist'scelt A; Beoest' scelt B.
e
Zeell. A; Zeel. B.
f
Lisebetten B.
g
Heynric B.
h
ontfoirt B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Wissenz., baljuw van Zierikzee en rentmeester van Beoosten Schelde