Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X087r_387_1 B ZE_G_X069v_387_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 87r, nr. 394 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 69v, nr. 377 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Veren Badelogen Willems wijff van Leyden.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. ombieden ju Jan Heynricsc f.d, onsen e rentemeester van Bewestersceltf in Zelandg, dat ghi veren Badeloghen, Willaemsh wijf van Leyden, betailt hoir jaerlixe renten die wi hair jairlix sculdich sien, ende tote alsulken daghen als wize hoir sculdich sien; ende dair of neemt jairlix hoirs selfs open brief mede te rekeni. Ende des en lait niet, ghien voldoit hoir alle jaren sonder anders ghebot van ons te hebben.

Ghegheven in denj Haghe des zaterdaghes up sente Bartholomeusk avondel int jaer vanm XXVI.

[Dienstaantekening:]

Per dominum et Willemn camerlinc.

a
Will. A; Willem B.
b
Heneg. A; van Henegouwen ontbr. B.
c
Heynrix B.
d
sone B.
e
hier baeliu, doorgestreept A.
f
Bewest'scelt AB; w verbeterd uit o B.
g
Zeeland B.
h
Will. AB.
i
rekene B.
j
die B.
k
B'tholomeus A; B'thelmeus B.
l
verbeterd uit dach A.
m
ons heren Mo CCCo i.p.v. van B.
n
Will. A; Will'm B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Badeloch, echtgenote van Willem van Leiden