Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X087v_392_1 ZE_K_X088r_392_2 B ZE_G_X070r_392_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 87v-88r, nr. 399 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 70r, nr. 382 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Gillis Boudijns z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 156.

Vgl. de in het register voorafgaande oorkonde nr. ZE 391.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken kond etc. Want Jan en Symon Wisse Gillijsc soens kindere voir ons lyeden dat si vercoft hadden alse verre alst onse wille waer Gillijsd Boudwijnse soensf, onsen bailiu van Middelburchg, die helfte van twintich ghemete tienden die zi van ons helden legghende te Kouderkerch in Walchreni, ende zi ons die op droeghen toit zire behoef ende quite scouden, ende want Adelisej Wissen wedewe, Jan ende Symonsk moeder voirs., hore lijftocht die zi ane den voirseyden tiende hadde voir ons quite scoud tote Gillijsl Boudwijnsm soens behoef voirs., ende si hore brieve die zi van ons daer of hadde ons op leverde; zoe hebben wi Gillijsn Boudwijnso sone voirs. te gracien ghedaenp ende desen tiende verlyet, behouden elken anderen zijns rechtsq, te houdene ende te besittene in alre manieren alse die brief houd die bi wilcoir van ons ende van onsen mannen van Zeellandr daer of ghemaect ende bezeghelt es. Ende hier of zal hi ons jaerlix te pachte gheven achte scellinghe elf penninghe ende enen halling Hollandss.

In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe dese sonnendaghes na Kersdach int jaer t XXVIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et abbatem de Middelburchu.

a
Will. A.
b
Heynn. AB.
c
Gill. B.
d
Gillis B.
e
Boudijns B.
f
sone B.
g
Middelb A; Midd. B.
h
Koudek'c AB.
i
Walch'en B.
j
Adelijsse B.
k
Symoens B.
l
Gill. AB.
m
Boudijns B.
n
Gill. AB.
o
Boudijns B.
p
g verbeterd uit d B.
q
re onduidelijk A.
r
Zeell. A; Zeeland B.
s
Holl. AB.
t
hier ons Heren M CCCo B.
u
Midd. A.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis Boudewijnsz., baljuw van Middelburg