Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X088v_397_1 B ZE_G_X070v_397_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 88v, nr. 405 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 70v, nr. 386 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Genye mester Willems dochter.

In de marge een teken in de vorm van een cirkel met daarin vier punten. – In de marge, door een andere hand: Exspiravit.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. c ombieden u Jan Wissen sone onse rentemeyster van bi oisten der Sceltd in Selande dat ghi ghevet van onsen weghen Genyef meysterWillaemsg dochter die wi hoir ghegheven hebben hair ende hair kint mede te neren, dat si hevet bi heren Gherardh den bastart onsen neve, dair God die ziele of hebbei, tien pond Hollandsj; ende dair mede sok willen wi hoirs volghens quite wesen. Ende van den ghelde voirscreven zullen wi u quiten in uwer eerster rekeninghe met desen brieve bezeghelt met onsen zeghele.

Ghegheven in Middelburchl des anders daghes na sente Gheerden dach int jaer ons Heren M CCC zes ende twintichm.

a
Will. A.
b
Heynn. AB.
c
hier maken cond, doorgestreept A.
d
Beoist'scelt B.
e
Zeeland B.
f
Genyen B.
g
Will's AB.
h
Gher. A; Gher'de B.
i
hebben moete B.
j
Holl. AB.
k
ontbr. B.
l
Middelb. A; Midd. B.
m
van XXVIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Geyne meester Willemsdr.