Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X091r_410_1 B ZE_G_X072r_410_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 91r, nr. 418 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 72r, nr. 399 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Florens van Haemsteden.

In de marge, door andere hand: Exspiravit.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 380, ad 1326 maart 4.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen ludenc. Want ons te voren comen es dat een scip van Renessed een scepekijn van Brouwershavenee f over gheseylt hevet dair vele lude in waren, meyssen ende knechts, die alle verdronken sien, wel te twintich toe jof dair boven, zog hebben wi bevolen ende bevelen Floreish van Haymstedei, onsen neve, ende gheven hem macht met desen brieve die stucken an hem te nemenj ende te verzoenen; ende wat hi dair toe doen doet dat zullen wi vaste ende ghestade houden, behouden ons ons rechts. Ende mach hise niet versoene, zo willen wi dat hi der lude alzo zeker zi die die broke ghedaen hebben dat hise leveren moghe rechts mede te pleghen als wijs vermanen jof die ghene diek tferlies hebben, ende dat wi ende si dair in verwaerd sijn beyde van horenl live ende van horen goede.

Ghegheven in Middelburchm int jaer ons Heren M CCC ende XXVI des dinxendaghes na Halfvasten.

a
Will. A; Willem B.
b
Heynn. AB.
c
etc. i.p.v. allen luden B.
d
Renisse B.
e
Br gecorrigeerd A; Brouwers havene B.
f
hier om een gat in het perkament heen geschreven A.
g
aan de o een overtollige ophaal A.
h
Floreyns B.
i
Haemstede B.
j
m gecorrigeerd A.
k
diet B.
l
he'n A; haren B.
m
Middelb. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Floris van Haamstede