Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X094v_438_1 B ZE_G_X075r_438_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 94v, nr. 449 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 75r, nr. 425 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Heyne Sot van West cappellen.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 161.

Voor een oorkonde van dezelfde datum, met dezelfde strekking maar een iets afwijkende inhoud, zie nr. ZE 450.

Wi Willaema grave maken kond etc. dat Heyne Sot van Westcappelenb voir ons bekennet es ter vierscaren in Middelburchc met d waerheden ende met vondnesse drie vierendel edeldoms: een vierendel van Woute Willene sone zire moeder vader, ende een vierendel van veren Gheylen Clays Moilnairs zire moeder moeder, ende een vierendel van veren Imme zoetenf Henrixg zijns vader moeder.

In orkonde etc. Ghegheven in Middelburchh desi dinxendaghes na Paesdach int jaer on Heren j XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per Gillijsk Boudijnsl f. balivum et Iohannemm Henricin f.o receptorem.

a
Will. A; Willem B.
b
West capplen B.
c
Middelb. AB.
d
hier en hierna om een scheur en een gat in het perkament heen geschreven A.
e
de laatste letter onduidelijk A.
f
Immen zoeten B.
g
Heynrix B.
h
Middelb. A; Midd. B.
i
ontbr. A.
j
hier M CCC B.
k
Gill. AB.
l
Boud. A.
m
Io. A; Jan B.
n
Henr. A; Heynrix B.
o
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hein Sot van Westkapelle