Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X095r_440_1 ZE_K_X095v_440_2 B ZE_G_X075r_440_1 ZE_G_X075v_440_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 95r-95v, nr. 451 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 75r-75v, nr. 427 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).

In de registratie in A is de datumregel niet afgemaakt, zodat plaats en dag van uitvaardiging ontbreken. De rechtshandeling hangt samen met het herstel door het Middelburgse stadsbestuur van de begijnen aldaar in hun oude rechten en bezittingen, vastgelegd in een oorkonde d.d. 15 april 1327 (nr. ZE 439), welke een dag later door graaf Willem III werd gevidimeerd (zie de aantekening na genoemde oorkonde); de handeling van de onderhavige oorkonde zal op of rond diezelfde data, 15 en 16 april 1327, zijn te plaatsen. Mogelijk is de oorkonde pas enige tijd na optekening in het register A daadwerkelijk uitgevaardigd.

Zie ook nr. ZE 452.

Willelmusa Haynnonieb, Hollandiec Zeelandiequed comes ac dominus Frisie, ..edecanusf et capitulum ecclesie Sanctig Petri in Middelburchh ..scabinique oppidi predicti et magistri oppidanorum, universis presentes litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam. Cum quedam domus beghinarum in oppido predicto ab antiquo temporei fuerit instituta, in qua quamplures mulieres, beghine simpliciter nuncupate, per virtutumj ornamenta incedentes honeste vixerunt et abhuc vivunt, devote frequentant ecclesias, prelatis suis reverenter obediunt et se in disputationibus de fide et erroribus non involvunt nec suas vel aliorum animas per oppinionesk erroneas ab ewangelica veritate degenerantesl dampnabili presumptione decipiunt, sed in sancta et solida simplicitate viventes alique proprias alique conductas vel sibi communes et cum honesta familiam domos inhabitant, aliquo vero rerum cogente defectu simul in eisdemn domibus ad maioris castitatis observantiam immoranter penitentiamqueo agunt et virtutump Domino in humilitatis spiritu deserviunt; nos cupientes quod sic huiusmodi servicium facere valeant quod ad honorem cedere valeantq Altissimi et quod bona curie dictarum beghinarum in usus institutos r et consuetos convertantur ut commodius fieri possit, nos de communi consensu et assensu statuimus et ordinamus quod de cetero in dicta curia beghinarum sit una magistra cum duabus sibi assistentibus, que ibidem eligatur et preficiatur secundum modum antiquitus consuetum, habeatque administrationem omnium bonorum ipsiuss curie eique t intendatur et obediatur ut prius statuentes quod singulis annis magistrau antedicta conputet et rationem sue administrationis v reddat coram quatuor personis fidedignis, duabus videlicet eligendis a nobis comite antedicto et aliis duabus a nobis scabinis en magistris antedictis, que quatuor persone predictis beghinabus in suis agendis assistent consiliis, favoribus et auxiliis opportunis.

In cuius rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus apponenda. Datum w .

a
Will's A; Guill's B.
b
Haynn. A; Hann. B.
c
Holl. B.
d
Zeelandie que A; hierna enkele woordscheidingen en -aaneenschrijvingen stilzwijgend genormaliseerd.
e
hier en hierna ontbreken de digniteitspunten B.
f
hier en hierna delen van de tekst overgetrokken vanwege een inktvlek B.
g
beati B.
h
Middelb'ch B.
i
boven de regel toegevoegd B.
j
virtutem A.
k
opiniones B.
l
de boven de regel toegevoegd A.
m
boven het woord een overtollige afkortingsstreep A.
n
eisden A.
o
penitentiamque | que, het eerste que blijkbaar later toegevoegd, in lichte inkt en door andere hand A.
p
door andere hand gecorrigeerd uit virtum B.
q
door andere hand gecorrigeerd uit valeat B.
r
hier convertatur, doorgestreept B.
s
gecorrigeerd A.
t
hier ut, boven de regel toegevoegd B.
u
gecorrigeerd A.
v
hier ra[.], doorgestreept A.
w
hier breekt de tekst af AB.
Oorkonder: graaf Willem III, deken en kapittel van Sint Pieter te Middelburg en schepenen en burgemeesters van die plaats
Destinataris: begijnen van Middelburg