Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X095v_443_1 B ZE_G_X075v_443_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 95v, nr. 454 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 75v, nr. 430 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Gillis Boudijns z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 167.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. het volgende nr. ZE 444.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. Want Claysb Henrixc sone van Wissenkerke voir ons quam ende verliede dat hi vercoft hadde alse verre alst onse wille waire Gillijs Boudinsd sone onsen baeliu van Middelburche vierdalf ghemete tienden legghende in Wissenkerkef int Zuutambochtg in den Groitenh tiende, dair hi ons sine brieve somen of op gheleverd heeft, ende somen seit hi dat hi verloren heeft; zoe hebben wi Gillizei voirs. gracie ghedaen ende desen tiende verliet, behouden elken anderen sijns rechts, te houden ende te besitten in alre manieren alse die brief hout di bi wilcoire van ons ende van onsen mannen van Zeellandj dair of ghemaket k ende bezeghelt es. Ende hier of zoel sal hi ons jairlix te pachte gheven achtien penninghe Hollandsm.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchn op den Palmen sonnendach int jaer ons Heren Mo CCCo XXVIIo.

a
Will. AB.
b
Clais B.
c
Heynr. B.
d
Boudijns B.
e
Middelb. A; Midd. B.
f
Wissenk'ke A.
g
Zuytambocht B.
h
Groeten B.
i
Gillese B.
j
Zeell. A; Zeel. B.
k
hier es, doorgestreept B.
l
ontbr. B.
m
Holl. AB.
n
Middelb. A; Midd. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Gillis Boudewijnsz., baljuw van Middelburg