Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X099r_466_1 B ZE_G_X078r_466_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 99r, nr. 476 (primaire registratie).

In de marge, door andere hand: Nota. B. Deze notitie zal refereren aan het Nota. A in de marge bij nr. ZE 461, op de tegenoverliggende bladzijde. Beide oorkonden betreffen overdracht van een goed in Westkerke.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 78r, nr. 452 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Jan Wissen z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 164.

Vgl. nrs. ZE 461 en 473.

Wi Willaema grave van Henegouwenb etc. maken kond allen luden dat voir ons quam Willaemc van Duvenvoirde onse camerlinc ende droch ons op toit Jan Wissen soens behoef ute Duveland alle dat goed dat hi jeghen ons ghecoft hadde ende gheleghen es ter Weskerked in Zeelande, ende ons ane quam van heren Gherardef g den bastart, ende wi dit voirseyde goet vort verliet hebben ende verlien Janne Wissen sone voirseyd in allen manieren alse wijt Willameh voirs. vercoft ende verliet hadden ende die brief hout dair dese briefi doir ghesteken es.

In orkonde etc. Ghegheven tot Dordrechtj des dinxendaghes na sinte Jacobs dach int jaer ons Heren M CCC XXVII.

a
Willem B.
b
Heneg. A; Heynn. B.
c
Will. AB.
d
Wesk'ke A; Westkerken B.
e
Zeel. AB.
f
Gher'de AB.
g
hier v, doorgestreept en geëxpungeerd A.
h
Will. A; Will'e of Willē B.
i
boven de regel toegevoegd A.
j
Dordr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Wissenz. uit Duiveland