Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X102r_471_1 B ZE_G_X080v_471_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 102r, nr. 481 (primaire registratie).
Opschrift:

Ziricxee tolvry.

B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 80v, nr. 457 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Ziericxee.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 438.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond allen luden dat wi wel weten dat onse lieve porters van Zeerixeec goede letteren hebben, bezeghelt met eens hoghes prensen zeghele ons lieves neve heren Florens wilenneer grave van Hollandd, dair God die ziele of hebben moete, sprekende in manieren als hier na volghet.

(Volgt de tekst van de oorkonde van graaf Floris V voor de burgers van Zierikzee d.d. 1290 januari 13, ed. OHZ IV, p. 774-776, nr. 2432.)

Ende wi Willaeme grave etc. voirscrevenf omme menighen trouwen dienst die onse lieve poirteren van Zeerixeeg onsen vorvaren ende ons dicwile ghedaen hebben ende, jof God wille, noch doen zullen, hebben wi hem dit recht h gheconfirmeert ende ghesterket, ende ghelovent voir ons ende voir onse nacomelinghe hem ende horen nacomelinghen vast te houdene ende ghestade ewelike, sonder enich archlist.

Ende om dat wi hem dit houden willen sonder enich wedersegghen, hebben wi hem dese letteren bezeghelt met onsen zeghele uuthanghende. Ghegheven tote Bergheni in Heynnegouwenj op sinte Laurens dachk int jaer ons Heren M CCC zeven ende twintichl.

[Dienstaantekening:]

Per dominum personaliter, magistrum Heynricumm de Gheldonia, dominum Gherardumn de Poteso et alios.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
Zierixee B.
d
Holl. AB.
e
Will. AB.
f
voirseit B.
g
Zier. B.
h
hier en hierna om een beschadiging van het perkament heen geschreven A.
i
B'ghen AB.
j
Heynn. AB.
k
op sinte Laurens dach onder de regel toegevoegd B.
l
XXVIIo i.p.v. M CCC ... twintich B.
m
Hey A; Hey. B.
n
Gher. A; Ge. B.
o
Pottes B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: poorters van Zierikzee