Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X102v_477_1 B ZE_G_X081r_477_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 102v, nr. 486b (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 81r, nr. 463 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Idem.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 166.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 476.

Wi Willaemb grave etc. onbiedenc ju Jan Henrixd zone, onsen rentemeister van Bewesterscelte in Zeellandf, dat gi van onsen weghen gheeft Willameg Baysen van Wijfvlieth omme alre hande ghebrec dat hi claghede dat hi ane ons hadde, i dair hi ons van allen quite of ghescouden heeft tote desen daghe toe, XX scellinghe grote; ende van alzoe vele zoej sullen wi ju quiten met desen brievek in juwer eerster rekeninghe.

Ghegheven in Middelburchl des satersdaghes op Half vasten int jaer ons Heren Mo CCCo zeven ende twintichm.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Heynrixn f. receptorem.

a
nl. Willem Bays van Wijffliet, genoemd in het opschrift boven het in het register voorafgaande nr. ZE 476.
b
Will. AB.
c
..ombieden B.
d
Heynr. B.
e
door andere hand verbeterd uit Boest'scelt A; Bewest'scelt B.
f
Zeell. A; Zeeland B.
g
Will. A; Will'e B.
h
Wijffliet B.
i
hier dair hi ons van allen quite of ghescouden heeft, doorgestreept A.
j
ontbr. B.
k
briev A.
l
Middelb. AB.
m
XXVIIo i.p.v. ons Heren ... twintich B.
n
Heynr. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Baysen van Wijtvliet