Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X103v_481_1 B ZE_G_X081v_481_1 ZE_G_X082r_481_2

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 103v, nr. 490 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 81v-82r, nr. 467 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Airnout Marien z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 148, ad 1325-1326 maart 9.

Het jaartal 1325 in de dagtekening zou, bij gebruik van paasstijl (zie de Inleiding), leiden tot een datering 1326 maart 9. Volgens zijn itinerarium was Willem III in 1326 evenwel de gehele maand maart in Den Haag. Ook de positie van deze tekst in het register, temidden van oorkonden uit maart 1328, maakt het wel zeer waarschijnlijk dat hier een vergissing in het spel is, en dat in het jaartal XXVIIo gelezen dient te worden, wat bij toepassing van de paasstijl leidt tot de datering 1328 maart 20. – Vgl. eerder in het register Zeeland nr. ZE 369, een oorkonde van 9 maart 1326, die inderdaad te Den Haag is uitgevaardigd.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. maken cond etc. dat wi Arnoudsc Marien zone van Vlissinghe ghegheven hebben ende gheven ene van onsen hofsteden te Vlissinghe, alzoe alze zi gheleghen is binnen desen marken, te vrien eyghen, dat es d wetene: diee havene an tostf ende, Kerstiang Lizebetten hofstede an die zuutzide, die herewech ane tweste ende, ende Boudinsh Pieters i ane die noird zide.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onzen zeghelej. k Ghegheven in Middelburch des sonnendaghes voir Palmen dach int jaer ons heren Mo CCCo XXVol.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Heynrixm f.n receptorem.

a
Will. AB.
b
Heynn. AB.
c
Arnoud B.
d
hier te, doorgestreept A.
e
verbeterd uit dat A.
f
slecht leesbaar vanwege verveegde inkt A.
g
Kerstiaen B.
h
Boudijn B.
i
hier sone AB, doorgestreept A.
j
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
k
hier In, doorgestreept A.
l
vijf ende twintich, het eerste woord geschreven over het geradeerde z[..]en B.
m
Heynr. AB.
n
sone B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud Marienz. van Vlissingen