Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X103v_486_1 B ZE_G_X082r_486_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 103v, nr. 495 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 82r, nr. 472 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Willem sheren Willems z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 167.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast, en dat op de betreffende Goede vrijdag het nieuwe jaar nog niet was ingegaan. Zie de Inleiding.

Vgl. nr. ZE 489.

Wi Willaema grave etc. maken cond etc. dat Willaemb sheren Willaemsc sone van Coudekerke ane ons versochtd hevet, behouden elken anderen zijns rechts, een verendeele van der tienden van Zuwalinghenf ende van Souwelinghe werveg alsoe als zijn vader plach te besitten, legghende in Coudekerkeh, wilke tiende voirs. wi hem verliet hebben van ons te houden ende te besitten in allen manieren alse die brief hout die bi wilcoire van ons ende van onsen mannen van Zeellandi dair of ghemaket ende bezeghelt es; ende hi hevet zijn versoec dair of betaild onsen rentemeister van Bewestersceltj in Sellandk als hi sculdich es te doene. Ende hier of zoe sel hi ons gheven jairlix te pachte achte scellinghe ende l twailfdalf penninghe Hollandsm.

In oirkonde etc. Ghegheven in Middelburchn op den Goeden vriendach int jair ons Heren Mo CCCo XXVIIo.

[Dienstaantekening:]

Per dominum comitem et Jan Heynrixp f. q.

a
Will. A; Willem B.
b
Will. A; Willem B.
c
Will. A; Will's B.
d
door andere hand verbeterd uit vercoft A.
e
de letters ee onduidelijk A.
f
boven de eerste n de aanzet van een bovenschacht A.
g
Souwelinghen worve B.
h
Coudek'ke A.
i
Zeell. A; Zeel. B.
j
Bewest'scelt AB.
k
Sell. A; Zeeland B.
l
hier en in de volgende regel om een dunne plek in het perkament heen geschreven A.
m
Holl. AB.
n
Middelb. A; Midd. B.
o
Mo CCC ontbr. B.
p
Heynr. AB.
q
hier receptorem B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem heer Willemsz. van Koudekerke