Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X113r_539_1 B ZE_G_X091r_539_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 113r, nr. 547 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 91r, nr. 525 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Her Gerart van Voirne.

De tekst is doorgestreept d.m.v. een kruis.

Vgl. nrs. ZE 511-514, 517, 518, 520, 521 en 534.

Wi Gherarda here van Voirne, burgrave van Zeeland, maken cond allen luden dat Jan van Leyden, ons heren sgraven clerc van Heynnegouwenb ende van Hollandc, ons betailt hevet van ons heren sgraven weghen voirs. zes dusent pond Tornoysed, den ouden groeten over sestiene penninghe gherekent, die hi ende sine borghen ons gheloft hadden omme der effeninghe willen van onsen rechte in Zeeland bi horen openen brieve f dien wire of hadden ende weder over ghelevert hadden, dair die dach van der ere helft of was te sente Jans misse midsomerg nu lest verleden ende van der ander helft te Kersavondh naist comende, wilke somme van penninghe voirscreven wi te vollen ontfanghen hebben; ende scelden voir ons ende voir onse nacomelinghe onsen here den grave voirs.i ende sinen nacomelinghen ende sine borghen dair of quite, ende houder ons of wel ghepayt.

In oirkonde etc. Ghegheven toit Zeerixej des satersdaghes na sente Nyclaesk dach int jaer ons Heren M° CCC XXIX°.

a
Gheraird B.
b
Heynn. AB.
c
Holl. B.
d
Tor. A; Tourn. B.
e
ie gecorrigeerd A.
f
hier dien, doorgestreept A.
g
24 juni.
h
24 december.
i
boven de regel toegevoegd A.
j
Zier. B.
k
Nyclais B.
Oorkonder: Gerard heer van Voorne, burggraaf van Zeeland
Destinataris: graaf Willem III