Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X119r_576_1 B ZE_G_X096r_576_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 119r, nr. 584 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 96r, nr. 562 (na 1333 mei 7-wrs. vóór 1334 mrt. 6, naar A).
Opschrift:

Heyne Clais Gillijsa zoons z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 202.

Wi Willemb grave c etc. maken cont etc. dat Heyne Claisd Gilise soens sone van Elgerzeef van ons ontfanghen heeft vijf ende twintich ghemete ambochts ligghende ing Elgerzeeh, die Wissen des Mansi waren, diej hem Jan Jacobsk sone onsen rentemeester van Boster Sceltl vercofte van onsen weghen.

In orkonden desen brieve etc.m Ghegheven op sente Symoenn ende Juden dach int jaer ons Heren M° CCC ende XXXI.

a
Gill. B.
b
Willaem B.
c
hier van Heynn. B.
d
Clays B.
e
Gill. B.
f
Elg'zee A; Elgherzee B.
g
ontbr. A.
h
Elg'zee A; Elgh'zee B.
i
des Mans door andere hand verbeterd uit Tilmans A.
j
e door andere hand tussengeschreven A.
k
o bovengeschreven A.
l
Bost' Scelt A; Beoist'scelt B.
m
onduidelijk A.
n
Symon B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Hein zoon van Nicolaas Gillisz. van Elkerzee