Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X127v_634_1 B ZE_G_X102v_634_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 127v, nr. 643 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 102v, nr. 625 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Clais Henricx z. van Wissenkerke.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 223, ad 1334 april 10.

De datering 'zondag op half april' is niet eenduidig geformuleerd; afschrift B heeft 'zondag voor half april', hetgeen door Muller is nagevolgd, die zodoende tot de datum 10 april kwam. Gezien evenwel de samenhang met het volgende nr. ZE 635, gedateerd 'zaterdag op half april', zal 'op' in beide gevallen wel geïnterpreteerd moeten worden als 'onmiddellijk na'.

Wi Willaema graveb van Heynegouwenc, van Hollandd, van Zellande ende here van Vrieslandf make cond allen ludeng dat wi Claish Henricsi sone van Wissenkerkej vercoft hebben al onse ambocht ligghende in Noirtbevelandk te Wissenkerkel ende te Zoetelinkerke, beyde binnen dorps ende butenm dorps, also groit alst ons anecomen es van Lauwarden ende Henrickeo Gillisp Lauwardsq sons kinder doit, elc ghemet bider maten omme dertich penninghe groter coninx Tornoyser, dair hi onsen rentemeester Janne Henrix sone ghenoech of ghedaen heeft; ende dit ambocht zal wesen terdendeel vri, endes hem en sal gheen penninclient volghen.

In orconde desen brieve beseghelt met onsen zegheleu. Ghegheven te Valenchinv des zondaghes upw half aprel int jair ons Heren M° CCC° vierende dertich.

a
Will. B.
b
..grave B.
c
Heyn. A.
d
Holl. A.
e
Zell. A.
f
etc. i.p.v. van Heynegouwen ... Vriesland B.
g
etc. i.p.v. allen luden B.
h
Clays B.
i
Henrix B.
j
Wissenkercke B.
k
Nortbeveland B.
l
Wissenkercke B.
m
t onduidelijk A.
n
Lauwairde B.
o
Henr. B.
p
Gill. B.
q
Lauwairds B.
r
Torn. A; Tor. B.
s
de eerste e door andere hand gecorrigeerd A.
t
de laatste i door andere hand gecorrigeerd uit o A; penninc loen (maar de o mogelijk ook te lezen als e) B.
u
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
v
V verbeterd uit W door radering van de eerste haal, en c door andere hand gecorrigeerd uit g A; Valench. B.
w
voir B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Hendriksz. van Wissenkerke