Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X130v_657_1 B ZE_G_X104r_657_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 130v, nr. 656 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 104r, nr. 647 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Symon Mauden z., Pieter ende Allart Pieter Allartsa z.

Vgl. nrs. ZE 658 en 659, alsmede nrs. ZE 436 en 463.

Wi Willemb gravec van Heynnegouwend, van Hollande, van Zeelandf ende here van Vrieslantg maken cont allen luden dat Symon Mauden sone, Pieter ende Allairt, Pieter Allairts erfnamen van Vlissinghenh, jeghens ons verdinghet hebben van sulker broeke als wi Pieter Allairt voirs. eyskende waren alse van den goede dat op die zee ghenomen was ende Harman van Niewenhoveni toe behoirde, omme twie ende dortich pont grote dair si Jan Heynrixj sone onsen rentemeyster ghenoich of ghedaen hebben; ende scelden Pieter Allairtsk erfnamen dair of quite.

In orconde desen brieve bezeghelt met onsen zeghelel. Ghegheven in Middelburchm des dinxendaghes voir sinte Symon ende Juden dach int jair ons Heren M° CCC° XXXIIII°.

a
All'ts B.
b
Will. AB.
c
..grave B.
d
Heynn. AB.
e
Holl. A.
f
Zeel. A.
g
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieslant B.
h
Vlissinghe B.
i
Niewenhoeven B.
j
Henrix B.
k
Allarts B.
l
etc. i.p.v. desen brieve ... zeghele B.
m
Middelb. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon Maudenz., Pieter en Allard, de erfgenamen van Pieter Allards van Vlissingen