Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZE_K_X132r_677_1 B ZE_G_X106r_677_1

A: AGH 304 (klein register Zeeland), f. 132r, nr. 676 (primaire registratie).
B: AGH 303 (groot register Zeeland), f. 106r, nr. 667 (na 1333 sept. 19-wrs. vóór ca. 1340 mrt., naar A).
Opschrift:

Symon Jan Vrouwen zoons z.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 241.

De Zuidmoer is mogelijk te zoeken ten zuidoosten van Stavenisse op Tholen. Het toponiem Waterkene is verder niet bekend, evenmin als het substantief ghersscedinghe (de grens tussen het gors en het moer?).

Willaem ..grave van Heynnegouwena, van Hollandb ende here van Vrieslandc maken d cond allen luden dat wi alsulken coep alse Symon Jane Vrouwen soens sone ghecoft hevet jeghens Dankairdsf Boudijns sone alse van enen moirdike ligghendeg in den Zuyt moerh tuschen Waterkenei ende die ghersscedinghe, ende groet es jeghens achte mete luttel min jof mere, ende Waddijn j onse rentemeyster gheoirloft hevet van onsen weghen also als sijn opene brief hout, ghestade houden; ende ombieden allen den ghenen diere in gheland sijn jof gheambocht dat zijs hem vryliken laten gebruken, ende des niene laten.

Ghegheven in denk Haghe des vridaghes na onser Vrouwen dach nativitas int jair ons Heren M° CCC° ses ende dortich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum l; G. Alewinim.

a
Heynn. (in nn een stok te weinig) A.
b
Holl. A.
c
etc. i.p.v. van Heynnegouwen ... Vriesland B.
d
hier wi, doorgestreept A.
e
hier en hierna delen van letters verdwenen in vouwen in het perkament B.
f
Dankaird B.
g
ligghen A.
h
Suytmoir, u verbeterd uit y B.
i
Wat'kene A.
j
hier Henrix sone, doorgestreept A.
k
e onduidelijk; gecorrigeerd A.
l
hier personaliter, geradeerd B.
m
G. Alewini ontbr. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Simon zoon van Jan Vrouwenz.