Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X001v_008_1 C ZH_K_X002r_008_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 1v, nr. 8 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 2r, nr. 8 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 167, ad 1316 januari 25.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

¶ Ene lettere van Gheraerda van Wieldrecht.

 

Wi Willaem grave van Heneghouwenb etc. maken cont allen luden dat Claisc Gheraerdsd sone van Wieldrecht jeghens ons ghecoft heeft tambocht van Raemsdonce, dat gheleghen es binen den palen die hier na volghen: dats de oeste eg van der halver Maze upwaertf gaende toter Dongha ende die weest zide van der Dongag te Waspijc toe ende upt zuit ende besceyteth die halve Donga over al, welci ambocht die voerseyde Claisj ons vol ende al betaelt hevet den eersten penning ende den lesten; ende hebben hem dat ambocht ghegheven ende verliet van ons te houden te rechten liene in sulker maniere, dat ware dat sake dat Clays storve aerk Gheraerdl sijn vader ende hi kindere liete wittachtich van sine lievem, soe sal sijn outsten sone dat ambocht van ons houden te rechten liene na des Gheretso doet sijns vaders.

Ende hebben in orconden ende in vestenessen hem dese lettere ghegheven bezeghelt met onsen zeghele utehanghendep. Ghedaen Tordrechtq in sente Pouwels daghe in den winter int jaer ons Heren Mo CCCo ende zestien.

a
Gher. C.
b
Heneghou. B; Heynn. C.
c
Clays C.
d
Gher. C.
e
de s in tweede instantie tussengeschreven B.
f
up C.
g
Dongha C.
h
y waarschijnlijk uit i B.
i
wil C.
j
Clays C.
k
eer C.
l
Gher. C.
m
live C.
n
oudste, de d onzeker omdat de s in tweede instantie er deels doorheen is geschreven C.
o
Gher. C.
p
ontbr. C.
q
Tordr. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Nicolaas Gerardsz. van Wieldrecht