Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X002v_015_1 C ZH_K_X003r_015_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 2v, nr. 15 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Willem Heynemans z. vana Uutwijc.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 3r, nr. 15 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Een huys ende hof mit vyf mergen lants gelegen in Uytwic.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 71.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Willaem grave van Heneghouwenb etc. maken cont allen luden dat voer ons quam Willaemc Heynemans sone van Uutwijcd ende droech ons up toet enen vrien eyghen sijn huis ende sijn hof met vijf morghen lants daer anee legghende binnen den gherechte van Uutwicf, ende wi hebbent hem weder verlient van ons ende vang onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen tote enen rechten eerfleene.

In orconden desen brief bezeghelt met onsen seghele. Ghegheven in Middelburchh des zaterdaghes na Midvasten int jaer ons Heren Mo CCCo ende zestiene.

a
na de n nog een stok B.
b
Heneg. B; Heynn. C.
c
Will. C.
d
de t gecorrigeerd BC.
e
door andere hand verbeterd uit sine B.
f
Uytwic C.
g
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
h
Middelb. B; Midd. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Willem Heinemansz. van Uitwijk