Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X005v_034_1 ZH_G_X006r_034_2 C ZH_K_X008v_034_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 5v-6r, nr. 36 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Dat ambocht van Dubelmonde ende van Almonde etc.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 8v, nr. 36 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 82, ad 1319 oktober 16.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heynnegouwenb etc. c dat wi alsulc erve als ons ane ghecomen is vander overmate in onsen ambocht van Dubbelmonde ende van Almonde, ende gheleghen is binnen der straten die nu terd wilen leit in diene voers. ambochten, vercoft hebben bi Pouwels van Striene onsen rentemeester van Zuithollandf den goeden luden die wonen in onsen voirs. ambochten van Dubbelmondeg ende van Almonde, vri van diken ende van morghenghelde ende van allen onghelde, ende ghene mate meerh tegaen hier na.

In orconde etc. Datum in Haerlemi feria VIa post Dionisiij anno Domini XIXo.

a
Will. C.
b
Heynn. C; grave van Heynnegouwen ontbr. B.
c
hier is de notificatioformule weggelaten BC.
d
die nu ter door andere hand deels bovengeschreven, deels op rasuur B; die bovengeschreven, nu gecorrigeerd, beide door andere hand C.
e
den C.
f
Zuitholl. B; Zuytholl. C.
g
D gecorrigeerd C.
h
boven de regel toegevoegd B.
i
r bovengeschreven B; Hairlaem C.
j
Dyonisii C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: de goede lieden wonend in de ambachten van Dubbelmonde en Almonde