Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X008v_044_1 C ZH_K_X012r_044_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 8v, nr. 45 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Een lossenisse gedaen bij Harbarena vanden Bergeb grave Willem van henegouwenc etc.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 12r, nr. 46 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 73.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Allen den ghenen die desen brief zullen sien of horen lesen doe ic teverstane Harbarend van den Berghee dat icf gheloeft hebbe ende ghelove enen hoghen edelen moghenden man, minen lieveng here Willaemh grave van Henegouweni etc., dat ic mijn eyghenlike goet nyet warloys warden en sal noch versetten noch vercopen eer ic minen lieven here voerghenoemd op ghedraghen hebbe van minen eygheliken ghoede alse vele alse heren Simonj van Benthemk redene duncket, baeliu van Zuythollandl, of enen anderen ghoeden man deder mijn here voers. toe set, van dien verbreke dat min herem heft an graisland dat ic vercoft hebbe.

Ende omme dat ic dit wittelike ende wel houden wille ende niet verbreken, so hebbe ic desen brief bezeghelt met minen zeghele. Ghegheven alsmen scrieftn ons Heren jare Mo CCC ende seventiene, des dinxendaghe na Beloken Paeschen.

a
H'baren B.
b
Berg. B.
c
Heneg. B.
d
b mogelijk een k, en het volgende ar onzeker vanwege een correctie C.
e
een niet afgemaakte afkortingsstreep boven de laatste letter C.
f
bovende regel toegevoegd C.
g
li uit h B.
h
Will. C.
i
Heneg. B; Heynn. C.
j
Symon C.
k
Benth. BC.
l
Zuytholl. BC.
m
door andere hand boven de regel toegevoegd B.
n
i uit e B; scrif C.
Oorkonder: Harbaren van den Berg
Destinataris: graaf Willem III