Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X010v_056_1 C ZH_K_X015r_056_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 10v, nr. 57 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Robbrecht van Drongelen.

In de marge, door andere hand: Homagium. – Eronder, door nog een andere hand: Dronghelen.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 15r, nr. 58 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Opschrift:

Updracht Robbrechts van Drongelen van zyn huys ende hofstadt gelegen tot Eten mit twee morgen lants etc.a

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 77.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaemb grave van Heneghouwenc etc. maken cont allen dend ghenen die desen brief zullen sien of horen lesene dat ons updroech Robbrecht van Dronghe sijn husinghe mit der hofstatf dat gheleghen is tote Eten ende twie morghen lands daer naest legghende, ende dat wi hem dat weder verliet hebben tenen rechten erfleene toet onser wel gheborender lude recht, ende dat te verhaergheweden met enen groeten ghulden.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele openg. Ghegheven ter minre broeder Tordrechth int jaer ons Heren Mo CCC ende achtiene des donredaghes na sente Servaes dach.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemi, Symonj dek Bentheml, Jan de Berghenm et alios.n

a
lezing onzeker; verbeterd uit tot C.
b
Will. C.
c
Henegh. B; Heynn. C.
d
verbeterd uit luden d.m.v. doorstreping en expuntie van de eerste twee letters C.
e
etc. i.p.v. die desen ... lesen C.
f
ofstat, waarboven door andere hand een h B.
g
etc. i.p.v. desen brieve ... open C.
h
Tordr. C.
i
Zud. B; Zuden. C.
j
Sy BC.
k
den C.
l
Benth. BC.
m
B'gh. B; B'ghē C.
n
de dienstaantekening boven de oorkondetekst i.p.v. in de marge ernaast C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Robert van Drongelen