Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X011r_060_1 ZH_G_X011v_060_2 C ZH_K_X015v_060_1 ZH_K_X016r_060_2

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 11r-11v, nr. 61 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Reynier Bruke.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 15v-16r, nr. 62 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 89.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb etc. maken kont allen luden. Wand wi Reynier Bruke onsen knape, omme menighen dienst die hi ons ende c voervorders hier te voren ghedaen hadde, bewijst hadden ende ghegheven van ons in rechten liene te houden jeghens twie ende dertich morghen lands luttel min jof meer did Hughen Phillipse zoens waren, daer deel of gheleghen es tuysken Scoenhoven ende Ammersf ende deel in Riederwaerdg, welc land hi ons weder te hande ghelaten hevet; ende daer omme soe hebben wi hem ghegheven ende gheven mit desen brieve van ons in rechten leene te houden twintich pond ende achte scellinghe Hollandsh sjaers op onse tollen te Niemensvrienti, elcs sjaersj in te nemen te Kersavondk. Ende ombieden onsen rentemeester van Zuythollandl die nu es of hier na wesen zal dat hi hem dat ghelt ten termine voerseyt elcs sjaersm betale ende sinen open brief daer of neme, der mede jeghens ons te rekene toter tijd toe dat wi hem die renten voers. in anderen steden bewijst hebben; ende daer bi hevet hi ons quite ghescoudenn van allen achterstalle die hem van den lande voers. ghebreken mochten.

Ghegheven Tordrechto up sente Lambrechts avond int jaer ons Heren dusend drie hondert ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per meyster Jan de Florencep et Willaemq camerlinc et alios.r

a
Will. C.
b
Henegh. B; Heynn. C.
c
hier ontbreekt wel het woord onse BC.
d
die C.
e
Philips C.
f
Amm's C.
g
Riederwairt C.
h
Holl. BC.
i
Niemansvrient C.
j
jaers C.
k
24 december.
l
Zuytholl. C.
m
jaers C.
n
g verbeterd uit s B.
o
Tordr. C.
p
Florē B; Floren. C.
q
Will. BC.
r
de dienstaantekening geschreven boven de oorkondetekst i.p.v. in de marge ernaast C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Reinier Bruke, knaap