Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X011v_062_1 C ZH_K_X016r_062_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 11v, nr. 63 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Airnoud van Crayenstein.

In de marge een kleine C of O.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 16r, nr. 64 (wrs. 1325 aug. 1-1331 juli 23, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 89.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Heneghouwenb etc. maken kont allen luden dat wi Arnoud van Crayensteenc verliet hebben ende verlien die tiended van den vroeland die gheleghen is tuysken der steghen te Niemensvreente ende Connekijns slotef, van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen te houden te rechten erflene, behouden des dat Clays van den Cortten ambochte die rechte helfte van deser tiende voerseyd houden sal te rechten leene van Aernoud van Crayensteeng h in der manieren dat hise te voren plach te houden van heren Niclaysi van der Merwedej; zonder arghelist.

In orkonde desen brieve bezeghelt met onsen zeghele. Ghegheven Tordrechtk des dinxendaghes na der Heyligher crusen dachl in septemberm int jaer ons Heren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominos de Zudenn, Symono de Benthemp, Gherardq Raphorstr, Jan de Berghens, Jan ser Gillijst et alios.u

a
Will. C.
b
Henegh. B; Heynn. C.
c
Crayensteyne C.
d
t uit een geradeerde andere letter B.
e
Niemansvrient C.
f
Connekijns sloete, met tussen o en n een geëxpungeerde e C.
g
Crayensteyn C.
h
hier inder, met andere inkt doorgestreept C.
i
Nyclays C.
j
Me'wede C.
k
Tordr. C.
l
door andere hand bovengeschreven C.
m
verbeterd uit septērbre C.
n
Zuden. BC.
o
Sy. B; Sy C.
p
Bent. B; Benth. C.
q
Gh. BC.
r
de tweede r bovengeschreven B; Raph. C.
s
B'gh. BC.
t
Gill. BC.
u
de dienstaantekening geschreven boven de oorkondetekst i.p.v. in de marge ernaast C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Arnoud van Kraaienstein