Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X014r_075_1 C ZH_K_X019v_075_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 14r, nr. 76 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Aechte sheren Vroeden dochter.

Het begin van de tekst is doorgestreept.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 19v, nr. 77 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).
Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 93.

De bovenstaande datering is gebaseerd op de veronderstelling dat de paasstijl is toegepast. Zie de Inleiding.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

 

Wi Willaema grave van Heneghouwenb etc. maken kont allen luden  dat wi veren Aechten seren Vroeden dochter, Lyemans wedewe, tote haren lieve sculdich sijnc jaerlixd vijf pond Hollandse alse van der hofstede daer onse tollenhuys up staet te Strienemonde, wilke renten wi haer bewisen jaerlix in tenemenf tote elker Bamisseg an onsen rentemeyster van Zuythollandh i; ende ombieden ende ghebieden onsen rentemeyster van Zuythollandj die nu es of hier na wesen sal dat hi veren Aechten voerseyd alse langhe als si levet jaerlix die voers. renten tote den termine voescrevenk uyt reken ende betalen, sonder enich anders ghebot van ons daer of te hebben.

In orkonde desen brief bezeghelt mit onsen zeghele. Ghegheven in Middelburchl svriedaghes voir Palmen int jaer ons mHeren M CCC ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum Zudensemn, magistrum Iohannemo de Florencep, Willaemq camerlinc et alios.

a
Will. C.
b
Henegh. B; Heyn. C.
c
na de n nog een uitgekrabde poot B.
d
r bovengeschreven B.
e
Holl. BC.
f
te nemen, met de woorden verbonden d.m.v. horizontale verlenging van de eerste e B.
g
1 oktober.
h
Zuytholl. C.
i
hier die nu is of hier na wesen zal dat hi veren Aechten voirs., doorgestreept C.
j
Zuytholl. C.
k
voirscreven C.
l
r bovengeschreven B.
m
het volgende in de ondermarge, voorafgegaan door ¶ B.
n
Zuden. BC.
o
Io BC.
p
Flor. BC.
q
Will'm B; Will. C.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: vrouw Aachte heer Vroedendr., weduwe van Lyeman