Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
B ZH_G_X016v_088_1 C ZH_K_X022r_088_1

A: Primaire registratie, niet voorhanden.
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 16v, nr. 89 (wrs. 1324 mei 13-sept., naar A).
Opschrift:

Jan Zvartinck.

C: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 22r, nr. 90 (wrs. 1333 okt. 15-dec. 2, naar A).

Deze tekst is blijkbaar in het verkeerde register afgeschreven. Vgl. nr. AW 82.

De onderstaande tekst is gebaseerd op afschrift B.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Hollandc etc. maken kond allen luden dat wi Janne Zuartincd, die houder es van desen brieve, ghegheven hebben ende gheven die achte morghen lands die gheleghen sijn tieghen den Gheyn brugghe recht over in den hofland int ambocht van Wesepee, die Vrederikef Zuartijnsg waren, Jans oudevader voerseyd, van ons ende van onsen nacomelinghen hem ende sinen nacomelinghen te houden te rechten leene.

In orkonde etc. Ghegheven tote Dordrechth desi donresdaghes naj sinte Baven daghe int jaer ons Heren  M CCC een ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per episcopum Zudensemk, Symonl de Benthemm et alios.

a
Will. C.
b
Heneg. BC.
c
Holl. BC.
d
Suartinc C.
e
Wezepe C.
f
Vrederix C.
g
s gecorrigeerd B; Suartijns C.
h
Dordr. B; Tordr. (tote ontbr.) C.
i
door andere hand bovengeschreven B.
j
verbeterd uit voer B.
k
Zuden. B; Zud. C.
l
Sy. BC.
m
Benth. BC.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jan Zwartinc