Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X041v_177_1 B ZH_G_X033r_177_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 41v, nr. 177 (primaire registratie).
Opschrift:

Die kerke van Ammers gegeven een viertel lants.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 33r, nr. 172 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Der kerken van Ammers.

In de marge, door andere hand en uitgeveegd: IXXXIII.

Editie/regest: Muller, Reg. Hann., p. 140.

Vgl. nr. ZH 393 alsmede nr. WI 272.

Wi Willaema grave van Henegouwenb, van Holland, van Zeeland ende here van Vrieselandc make cont allen ludend dat wi omme Godee ghegheven hebben onser kerken van onser poerte van Ammers enen viertel lands legghende twisken Plonijs Heynen soens hoeve ende Gheretf Machtelde soens lande ende streckende van der kerke an den nuwen cadijc; ende in desen viertel lands sel men die kerke setten ende maken ende dat kerchof daer in of delven, ende dat daer boven blivet sel die pape hebben toit sire papeliker provende van Ammersg, ewelike te gheduren.

In orkonde dese brieve beseghelt med onsen seghelh. Ghegheven tei Dordrechtj op sente Servaes dach int jaer ons Heren M CCC vijf ende twintich.

[Dienstaantekening:]

Per dominum, dominum Zudensemk, Symonl de Benthemm, Mathiamn Rengherio et alios.

a
Will. B.
b
Heneg. AB.
c
etc. i.p.v. van Holland ... Vrieseland B.
d
etc. i.p.v. allen luden B.
e
op rasuur A.
f
Gheraerd B.
g
van Ammers door andere hand boven de regel toegevoegd A.
h
etc. i.p.v. desen brieve ... seghel B.
i
tote B.
j
Dordr. B.
k
Zudn. A; Zuden. B.
l
Sy A.
m
Benth. A.
n
Math. B.
o
Reng. f. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: kerk van Ammers