Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X047v_211_1 B ZH_G_X039r_211_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 47v, nr. 210bis (primaire registratie).

Deze notitie heeft in het register geen eigen volgnummer.

B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 39r, nr. 203bis (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).

Deze notitie heeft in het register geen eigen volgnummer.

De onderstaande notitie volgt op de tekst van oorkonde nr. ZH 210, waarin graaf Willem III, die zich borg had gesteld voor een door de graaf van Mark te betalen schadevergoeding aan Jan Werenboudsz. van Zutphen, aan deze na herhaalde klachten over het in gebreke blijven van die graaf toestemming geeft om binnen zijn landen beslag te leggen op diens goederen. Uit de korte mededeling valt niet op te maken of de onderhavige oorkonde op precies dezelfde dag werd uitgevaardigd als de voorafgaande, en of ook in dit geval de graaf van Mark de nalatige schuldenaar was; een en ander lijkt wel waarschijnlijk. – Zie ook nrs. GE 29 en 35.

Item habet Jacob Amplonijs sone talem litteram, et est opidani eiusdem loci, datam eodem tempore, de LVIII½ marc Brabantiuma.

a
Brab. AB.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Jacob Amplonijsz. van Zutphen