Registers van de Hollandse grafelijkheid 1299-1345

 
English | Nederlands
A ZH_K_X052r_240_1 B ZH_G_X043r_240_1

A: AGH 290 (klein register Zuidholland), f. 52r, nr. 238 (primaire registratie).
B: AGH 289 (groot register Zuidholland), f. 43r, nr. 232 (wrs. vóór 1334 juni 10, naar A).
Opschrift:

Zegebrechta Jans z.

Editie/regest: Van Mieris, ChHZ II, p. 405.

Wi Willaemb grave van Henegouwenc etc. maken cond etc. dat wi omme menighen dienst dien ons Zebrechtd Jans zone van Ulvenhoutee onse botellier ghedaen heeft ende noch doen zal, hebben ghegheven ende gheven met desen brieve Zeghebrecht zinen zone dat eirste scroedambocht dat ons verscinen zal in onser stede van Dordrechtf na den scroedambochten die wi voir dese tijd met onsen brieven hebben voren wechghegheven ende bewiset, die willen wi dat voren ghaen na dien daghen dat onse brieven dair of ghegheven zien; waer omme wi ombieden onsen scroeders van Dordrechtg die nu sien of op die tijd wesen zullen alst verscinen zal dat si Zeghebrecht Zeghebrechts zone voirscreven ontfanghen over horen gheselle van onsen scroeders, ten eirsten dat hem verscenenh zal wesen na dien dat onse brieve ghegheven zien, ende hem laten volghen ende op heffen alsulc verval ende renten als onse anders scroders pleghen te hebben met zulken arbede ende coste als dair toe behoirt.

In oirkonde etc. Ghegheven tote Bergheni in Heneghouwenj des vridaghes na sinte Lucas dach in jaer ons Heren M CCC XXVI.

a
met lichtere inkt vóór het in eerste instantie geschreven Ghisebr.,  blijkbaar ter vervanging daarvan B.
b
Will. AB.
c
Heneg. AB.
d
Ghisebrecht met de eerste drie letters doorgestreept B.
e
Vluēhoute, de lettersmet donkerder inkt (door andere hand?) gecorrigeerd, met welke inkt tevens de o is verbeterd (er is vaak niet of nauwelijks verschil tussen de e en de o van de primaire kopiist) A; Vlvēhoute, de tweede v gecorrigeerd en de afkortingsstreep toegevoegd door andere hand, met donkerder inkt B.
f
Dordr. A.
g
Dordr. AB.
h
verscinen B.
i
Bergh. A.
j
Henegh. A; Heneg. B.
Oorkonder: graaf Willem III
Destinataris: Segebrecht Segebrechtsz.